Tableau Software

Tableau är ett analys- och visualiseringsverktyg som gör det möjligt att enkelt integrera med olika datakällor för att sedan kunna analysera och visualisera sin data. Man kan snabbt och enkelt skapa egna rapporter och sätta samman dem till egna dashboards. Tableau är enkelt att lära sig, men samtidigt kraftfullt nog för att tillfredsställa även komplexa analytiska utmaningar. Och att dela sina insikter med andra går på ett par sekunder.

Resultatet är en analytisk plattform som enkelt och snabbt levererar svar även på svåra frågor till användare som önskar komma till bättre insikter.

Ladda hem testversionen!

Alteryx

Alteryx är programvara som revolutionerat sättet att enkelt och snabbt kunna koppla upp sig mot många olika datakällor innan man på ett intuitivt och visuellt sätt förädlar och sammanfogar data till ett enhetligt format. Man kan sedan bearbeta sin data med avancerad prediktiv analys i Alteryx eller skapa analysdatabaser för vidare analys i exempelvis Tableau, Qlik eller MS-PowerPivot. Eller låta användarna söka svar på sina frågor i ThoughtSpot.

Resultatet är en plattform för avancerad analys och data blending för analytiker eller super-users av data.

Ladda hem testversionen!

ThoughtSpot

ThoughtSpot har Google-liknande sökfunktionalitet som gör det möjligt att nå ut till alla som vill söka på intern data utan att behöva söka efter rätt dashboard eller skapa en egen rapport. Kan inte bli enklare. Användarna skriver helt enkelt in vad se söker efter och får svaret levererat på det mest relevanta sättet för just det datat.

Resultatet är en plattform för informationsåtkomst som når ut till alla i organisationen utan att behöva leta efter rätt dashboard eller skapa en rapport för att få svar på sin fråga. Ett utmärkt komplement till Tableau eller traditionella rapportlösningar.

Ladda hem Gartner Cool Vendors 2016

Exasol

Exasol är en in-memory databas på server som gör det möjligt att analysera mycket stora datamängder utan några som helst svarstider. Ett utmärkt komplement för Hadoop-baserade lösningar eller stora datalager med svarstider där användare vill kunna analysera stora datamängder med hjälp av exempelvis Tableau.

Läs mer om Exasol!Ladda hem testversionen!